HP: 012-3368939
Office: 06-6333188 / 06-6319993
Fax: 06-6339188
FB: HP Setia Construction

Syarat Kelayakan Pinjaman LPPSA

Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap

Warganegara Malaysia

Borang permohonan dikemukakan sebelum bersara/tamat perkhidmatan

Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun

Telah disahkan dalam jawatan

Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman

@ pemakan gaji tidak berkemampuan
@ sedang dalam tindakan tatatertib